Защо той бутнал жена си, за да спаси сам себе си?

Животът е безценен и основните човешки качества се проявяват в минутите, когато залогът е един от два живота. Способен ли е човек да даде живота си за нечий друг? Способен ли е да оцелее сам, принасяйки в жертва друг живот заради това? Само не съдете строго, когато за пръв път видите тази история, прочетете я до край.

Учител разказвал история на децата за круизен кораб, който претърпял крушение в морето. По-точно за съпружеска двойка, която се намирала на този кораб. Те успели да се доберат до спасителна лодка, но мястото там било само за един човек.

В този момент мъжът скочил в лодката сам, а жената останала на потъващия кораб. Тя викала нещо подире му, а той вече отплувал.

Как мислите, какво му е викала?

95% от хората ще кажат : „Мразя те!“ , „Колко сляпа съм била“ и нещо в подобен дух.

Учителят задал същия въпрос на учениците. И само един от тях отговорил иначе.

Той отговорил “ Учителю, аз мисля, че тя е викала : „Грижи се за нашето дете!“

Учуденият учител попитал : „Чувал ли си тази история?“

Момчето поклатило глава и казало: : „Не, но така е казала майка ми на баща ми, преди да умре от болест“

Учителят казал : „Отговорът е верен. Круизният кораб потънал. Мъжът се върнал вкъщи, огледал дъщеря си в самота. А няколко години след смъртта му, тяхната дъщеря открила неговия дневник. Оказало се, че когато родителите плавали на круизния кораб, майката вече била диагностицирана с неизлечима болест. В критичният момент бащата взел този единствен шанс за оцеляване.

Той написал в дневника си: „Исках да сляза на дъното на океана с теб, но заради нашата дъщеря не можех да си го позволя…“

loading...

Учениците мълчали, когато учителят приключил разказа. Извод:  не взимайте прибързани решения за нещо или някого, защото доброто или злото не са еднозначни , трудно е да ги разпознаеш.