Обичах…

Обичах. Казаха, че се подигравам.Мразех.Казаха, че съм с каменно сърце. Уважавах.Казаха, че се подмазвам.Не уважавах. Казаха, че съм жестока. Знаех. Казаха, че съм зубър.Не знаех. Казаха, […]